Önceki Sayfa
Türkçe | English | Deutsch
Eyuboğlu & Eyuboğlu
Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Bürosu
  HİZMETLERİMİZ :
 
Sunulan Hizmetlerin Konusu ve Kapsamı :
 
Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına ve muhasebe standartlarına uygun şekilde ticari ve mali  defterlerinin tutulması,
Finansal tabloların dövizlere çevrilerek raporlanması,
Uluslararası muhasebe standartlarına göre raporlama,
Bilanço, gelir tablosu, beyannameler, bildirgeler ve diğer bildirim ve belgelerin hazırlanması (Muhtasar, KDV, Geçici Vergi ve Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri gibi….),
Sabit kıymetlerin mevzuata uygun şekilde kayıtlarının tutulması, sayımı ve raporlanması,
Sosyal Güvenlik Kurumu ve İş Mevzuatı konusunda sistemlerinin kurulması, uygulamaları ve geliştirilmesi kapsamında müşavirlik ve uygulama hizmetlerinin verilmesi ,
Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri,
Sınırlı Uygunluk Denetimi (SUD)
- Muhasebe Denetimi
- Bilanço Denetimi
- Gelir Tablosunun Denetimi
- Vergi Denetimi
- Finansal Tabloların Test Edilmesi.
 
Diğer Hizmetler :
 
Yabancı / Yerli gerçek kişi ve tüzel kişilere ilişkin kuruluş işlemleri,
Şirket kuruluşu, yeniden yapılandırılması, birleşme, bölünme, devir ve tasfiye işlemleri,
Şirketler ve gerçek kişilere ilişkin yurtdışı /yurtiçi irtibat büroları kuruluş ve takip işlemleri,
Proje danışmanlık desteği, anahtar teslim fizibilite işlemleri,
Grup şirketler ve aile şirketleri  örgütlenme  danışmanlığı,
Özel amaçlı şirket ve  mali incelemeleri,
İç denetim örgütlenmesi yapılandırılması, geliştirilmesi,
İç kontrol sistemleri incelemesi,
Bütçe planlama ve analizi,
Büyüme ve gelişme stratejileri,
İşletme ve kredi analizleri,
Mali analiz ve risk değerlendirmeleri,
Mali analiz ve raporlama sistemlerinin oluşturulması,
Maliyet , yönetim danışmanlığı ve analizleri,
Firma ihtiyaçlarına göre belirlenen özel eğitimler,
Genel / Süreli danışmanlık desteği,
Mevzuatla ilgili yazılı ve sözlü bilgilendirmeler,
Tahkim / Bilirkişilik,  görüş bildirmek, rapor düzenlemek.
   
Eyuboğlu & Eyuboğlu S.M.M.M. ©2008. Her hakkı Saklıdır. Site bilgilendirme amaçlıdır. Tasarım ve web alanı ZerOne.